Header

Over DP4YOU

Dp4you richt zich op het productiever aanwenden van het menselijk kapitaal op een duurzame manier.

Werkgevers en werknemers kijken beide niet goed om de beschikbare skills productiever aan te wenden. Daarmee gaat een groot productiviteitspotentieel verloren, zowel voor de ondernemer als voor de werknemer.

Medewerkers die meer in huis hebben dan dat ze in hun huidige werk kwijt kunnen en zichzelf onder benutten hebben mogelijk ander werk nodig om alles uit zich zelf te halen. Hierdoor kunnen ze een betere bijdrage leveren aan de doelstellingen van de onderneming en aan hun eigen doelstellingen.

Door onderbenutting van werknemers verliest het menselijk kapitaal haar waarde voor de arbeidsmarkt. Loopbaanonderbrekingen zoals werkeloosheid, zwangerschap verlof of ziekte, maken dat skills verslijten en dat ondernemingen de waarde van hun menselijk kapitaal zien verminderen. Mensen zien tevens hierdoor hun waarde voor de arbeidsmarkt verminderen.

 

Wij ondersteunen de dialoog tussen werkgever en werknemer waarbij de volgende aspecten aanbod komen:

 • Bij de werkgever: goede arbeidsomstandigheden, gezondheidsbevordering, leercultuur en loopbaanpaden, leiderschap en organisatiecultuur en de arbeidsvoorwaarden.
 • Bij de werknemer: gezonde leef- en werkstijl, leren en ontwikkelen, loopbaanplanning en veranderingsbereidheid.

 

Deze dialoog zal leiden tot een productiviteitsverbetering van de onderneming. Dat het volgende tot gevolg heeft:

 • Verbetering van het financieel resultaat van de ondernemingMotivatie_11
 • Beter imago van de onderneming
 • Beter functioneren van de onderneming
 • Betere ontwikkeling van het menselijk kapitaal van de onderneming
 • Hogere arbeidstevredenheid bij de werknemer
 • Minder kennisveroudering
 • Hogere productiviteit van de werknemer
 • Lagere uitstroom arbeidsongeschiktheid
 • Minder neiging tot vroeg pensioen bij de werknemer
 • Betere mentale gezondheid bij de werknemer
 • Hogere bereidheid tot langer doorwerken bij de werknemer